Monday, June 6, 2011

PENJAWAT AWAM WAJAR HAYATI KRITERIA MENGARUSPERDANAKAN SEKTOR AWAM

1.      Sekali lagi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bercakap tentang keperluan dan kepentingan budaya serta amalan inovasi dalam perkhidmatan awam di negara kita.

2.      Terkini, Najib menggariskan tiga kriteria yang mampu mengarusperdanakan sektor awam dan sekaligus menjadikannya lebih berinovasi. Najib mengutarakan cadangan ini ketika berucap pada Majlis Anugerah Inovasi Perdana Menteri Tahun 2010 yang telah diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) baru-baru ini.

3.      Dan jika kita mengkaji, meneliti serta mengikuti secara terperinci setiap ucapan Najib mutakhir ini terutamanya apabila menyentuh tentang sistem penyampaian perkhidmatan awam soal keperluan dan kepentingan amalan budaya inovasi di kalangan penjawat awam sangat dititikberatkan oleh beliau.

4.      Dalam setiap ucapan beliau mesti akan diselitkan dengan nasihat, harapan, tuntutan serta permintaan Najib kepada penjawat awam agar segera membudayakan amalan inovasi dalam setiap tugasan mereka supaya dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat di samping dapat berjimat dari segi kos dan masa yang digunapakai.

5.      Justeru penulis yakin dan percaya bahawa tiga kriteria yang telah dikemukakan baru-baru ini sebagai usaha berterusan Najib untuk mengarusperdanakan sektor awam yang wajar dilihat sebagai kemuncak hasrat dan harapan Najib ke atas setiap penjawat awam di negara ini.

6.      Hal ini kerana ketiga-tiga kriteria tersebut dilihat cukup lengkap, komprehensif dan saling berkaitan antara satu sama lain yang boleh membantu mewujudkan sebuah perkhidmatan awam yang profesional, dinamik dan mantap. Oleh yang demikian penjawat awam wajar menyahut tuntutan Najib ini.

7.      Ketiga-tiga kriteria yang telah digariskan oleh Najib ialah, pertama membabitkan sesuatu tindakan yang boleh membawa impak besar kepada negara, kedua menjimatkan wang negara dan ketiga memendekkan tempoh pelaksanaan serta penyampaian.

8.      Dalam hal ini setiap penjawat perlu sedar bahawa budaya inovasi adalah kunci kejayaan jika kita mahu mengarusperdanakan perkhidmatan awam. Justeru bagi mencapai kejayaan tersebut penjawat awam wajar menghayati dan membudayakan ketiga-tiga kriteria ini sebaik yang mungkin dalam kerja harian mereka.
9.      Seperti kata Najib, inovasi bukan hak mutlak para saintis, teknologis dan ilmuwan semata-mata sebaliknya melibatkan pelbagai kelompok lapisan masyarakat termasuklah penjawat awam.

10.  Justeru penjawat awam perlu membuang jauh-jauh pemikiran dan stigma bahawa mereka tidak boleh dan tidak mampu melakukan inovasi dalam kerja harian mereka kerana ianya hak milik eksklusif golongan elit tertentu sahaja.

11.  Sudah tiba masanya penjawat awam melakukan transformasi minda dengan berfikir dan bertindak di luar kotak seterusnya berani mencuba sesuatu yang baharu andai ianya boleh mendatangkan faedah kepada semua pihak. Ianya selaras dengan kriteria pertama yang telah digariskan oleh Najib iaitu melakukan sesuatu tindakan yang boleh membawa impak yang besar kepada negara.

12.  Penjawat awam perlu sedar bahawa setiap tindakan dan keputusan yang bakal diambil melibatkan kepentingan rakyat dan negara yang boleh memberikan impak yang besar baik positif mahupun negatif bergantung kepada pelaksanaan dan tahap kejayaannya.

13.  Maka dalam hal ini wajar untuk penjawat awam membuat perancangan yang teliti secara berhemah dan bersistematik dalam melaksanakan sesuatu tindakan yang penting. Untuk itu penjawat awam perlu membuat analisis yang mendalam secara bijak.

14.  Analisis seperti analisis SWOT yang melibatkan kajian, penelitian dan penyelidikan yang mendalam berkaitan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perlu dibuat sebelum membuat sesuatu keputusan yang melibatkan kepentingan nasional. Melalui kaedah seperti ini kita pasti akan bertemu dengan pelbagai pilihan dan kaedah pelaksaan iaitu inovasi baru yang boleh dijadikan sebagai asas dalam membuat keputusan yang sekaligus bakal memberikan impak besar yang positif kepada rakyat dan negara.

15.  Ianya juga sekaligus akan membantu menjimatkan wang negara kerana melalui analisis dan budaya inovasi seperti ini kita akan dapat menggariskan peluang-peluang penjimatan dan penggunaan wang yang lebih efisyen dan berkesan atau dalam erti kata lain nilai untuk wang. Perkara ini cukup penting kerana sesungguhnya kerajaan sangat mengharapkan bantuan para penjawat awam untuk mengurangkan segala bentuk perbelanjaan yang kerajaan belanjakan apatah lagi dalam keadaan ekonomi yang kurang memberangsangkan di samping jumlah subsidi kerajaan yang semakin meningkat.
16.  Pada masa yang sama, melalui pemikiran yang lebih kreatif, berani dan luar kotak pula penjawat awam dapat menghasilkan pelbagai cara kerja yang lebih efektif dan menjimatkan masa yang akhirnya akan memenuhi kriteria memendekkan tempoh pelaksanaan serta penyampaian jabatan kerajaan.

17.  Hal ini penting kerana rakyat masih merungut tentang kelewatan proses penyampaian perkhidmatan di sesuatu jabatan kerajaan. Seolah-olah elemen kelewatan sudah menjadi budaya dan ‘trademark’ sektor awam. Untuk itu, penjawat awam perlu berganding bahu dan menjadikan ini sebagai satu cabaran seterusnya berusaha untuk keluarkan dan selamatkan jabatan masing-masing daripada gelaran yang negatif seperti ini.

18.  Justeru diharapkan agar penjawat awam akan mula menitikberatkan keperluan dan kepentingan budaya inovasi dalam setiap tugasan mereka demi menjga imej diri, jabatan dan juga negara secara menyeluruh. Hayatilah ketiga-tiga kriteria yang telah digariskan oleh Najib ini sebagai garis panduan dan rujukan utama dalam usaha untuk mengarusperdanakan sektor awam.

19.  Kesemua penghujahan ini sebenarnya menjurus ke arah keperluan untuk membudayakan cara kerja dan pemikiran yang berinovasi dalam kalangan penjawat awam. Dengan memenuhi ketiga-tiga kriteria yang telah digariskan oleh Najib ini kita dapat menyuburkan budaya inovasi dalam setiap amalan kita yang akhirnya akan menyumbang kepada usaha untuk memartabatkan dan menjenamakan semula perkhidmatan awam di negara kita.

No comments: